ورود کاربران

dehkadehonline@yahoo.com 34391935-34391936

زمین
زمین

بدون پروانه-سند شش دانگ-هر م...


متراژ ملک :486 متر
1603000000 تومان
منطقه :ملک شهر
خصوصیات ملک
زمین
زمین

همراه با پروانه-سند 6 دانگ -م...


متراژ ملک :580 متر
2320000000 تومان
منطقه :ملک شهر
خصوصیات ملک
زمین
زمین

300 متر-سند 6 دانگ-علی آباد کل...


متراژ ملک :300 متر
85000000 تومان
منطقه :ملک شهر
خصوصیات ملک
زمین
زمین

شمالی ، عرض9...


متراژ ملک :176 متر
400000000 تومان
منطقه :ملک شهر
خصوصیات ملک