ورود کاربران

dehkadehonline@yahoo.com 34391935-34391936

برای رهن و اجاره

خبرنامه

زمین
فروش

زمین

شمالی ، عرض9...

ملک شهر
متراژ ملک :176 متر
400000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

پلاک 269...

ملک شهر
متراژ ملک :276 متر
65000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

300 متر-سند 6 دانگ-علی آباد کلنگان پلاک 1126...

ملک شهر
متراژ ملک :300 متر
85000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

همراه با پروانه-سند 6 دانگ -متری 4 میلیون تومان...

ملک شهر
متراژ ملک :580 متر
2320000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

بدون پروانه-سند شش دانگ-هر مت 3/300/000 تومان...

ملک شهر
متراژ ملک :486 متر
1603000000 تومان

توضیحات ملک
باغ
فروش

باغ

آب چاه آب کانال...

ملک شهر
متراژ ملک :7000 متر
1500000000 تومان

توضیحات ملک
باغ
فروش

باغ

120متر ساخت جدید به روز فول امکانات استخر، انواع ...

آبشار اول
متراژ ملک :1500 متر
350000000 تومان

توضیحات ملک
اداری
فروش

اداری

دارای کلیه امکانات...

ملک شهر
متراژ ملک :50 متر
250000000 تومان

توضیحات ملک
مغازه
رهن و اجاره

مغازه

کلیه امکانات...

ملک شهر
متراژ ملک :23 متر
100000 اجاره

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

شمالی ، عرض9...

ملک شهر
متراژ ملک :176 متر
400000000 تومان

توضیحات ملک
باغ
فروش

باغ

آب چاه آب کانال...

ملک شهر
متراژ ملک :7000 متر
1500000000 تومان

توضیحات ملک
باغ
فروش

باغ

120متر ساخت جدید به روز فول امکانات استخر، انواع ...

آبشار اول
متراژ ملک :1500 متر
350000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

پلاک 269...

ملک شهر
متراژ ملک :276 متر
65000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

300 متر-سند 6 دانگ-علی آباد کلنگان پلاک 1126...

ملک شهر
متراژ ملک :300 متر
85000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

همراه با پروانه-سند 6 دانگ -متری 4 میلیون تومان...

ملک شهر
متراژ ملک :580 متر
2320000000 تومان

توضیحات ملک
زمین
فروش

زمین

بدون پروانه-سند شش دانگ-هر مت 3/300/000 تومان...

ملک شهر
متراژ ملک :486 متر
1603000000 تومان

توضیحات ملک
اداری
فروش

اداری

دارای کلیه امکانات...

ملک شهر
متراژ ملک :50 متر
250000000 تومان

توضیحات ملک
مغازه
رهن و اجاره

مغازه

کلیه امکانات...

ملک شهر
متراژ ملک :23 متر
100000 اجاره

توضیحات ملک

املاک ویژه

اخبار